Watertoren De Meije ligt ten noordwesten van Woerden in de Meije. Het is een van de laatste watertorens in eigendom van drinkwaterbedrijf Oasen. De toren is in de regio bekend onder de naam ‘Pietje Potlood’ of ‘Het Zoutvat’ en heeft sinds 2001 de status van rijksmonument. De watertoren werd gebouwd in 1931-1932 en is 58 meter hoog. In 1977 is hij gerestaureerd en werd wit geschilderd in plaats van het ‘oude’ grijs.

Om de kwaliteit van de watertoren te vergroten en een duurzame instandhouding te garanderen overweegt Oasen de toren te herbestemmen. Met het oog hierop is opdracht gegeven aan IA Groep om, in samenwerking met Alba Concepts, een onderzoek uit te voeren naar de kansen voor herbestemming.

Het herbestemmen van watertorens vraagt vaak om forse bouwkundige ingrepen. Het is daarbij belangrijk om het monumentale karakteristieke exterieur en interieur waar mogelijk te behouden. Dit kan op gespannen voet staan met de ingrepen die nodig zijn voor de transformatie. Zo zitten er kleine raampjes in de strakke gevel, die horen bij de stroming ‘nieuwe zakelijkheid’ uit de bouwtijd van de toren.

Watertoren De Meije