Momenteel wordt er in Krimpen aan de Lek, tegenover de Kinderdijk, hard gewerkt aan het gebouw voor de nieuwe zuiveringsinstallatie voor het drinkwaterbedrijf Oasen.

Verbeteren waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te verbeteren bouwt Oasen dit nieuwe zuiveringsstation met een drinkwaterzuivering op basis van de techniek Reverse Osmosis (membraanfiltratie). Hierdoor kan Oasen in de komende jaren zacht water leveren aan de gemeenten Ouderkerk, Nederlek en Krimpen aan den IJssel. Met membraanfiltratie is Oasen gelijk voorbereid op toekomstige bedreigingen van de bron van ons drinkwater, zoals verzilting door klimaatsverandering. Voordat de zuivering door membraanfiltratie toegepast wordt, wordt er eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar deze voor Oasen nieuwe techniek van drinkwater maken.

Bouw

In oktober is gestart met de bouw. Aangezien er op een kwetsbaar waterwingebied gewerkt wordt zijn er strenge veiligheidsmaatregelen genomen om de waterkwaliteit in de bodem te garanderen. Omdat een sondering in een vroeg stadium het waterwinproces zou verstoren, is gekozen om de heipalen met een overlengte te bestellen. Het bleek dat de palen drie meter te lang waren. Nadat de palen gesneld waren, werden de funderingsbalken gemaakt waar de vloer op zou komen.

Nadat vlak voor de kerstdagen het beton voor de begane grondvloer was gestort, is het gebouw in de eerste twee weken van het nieuwe jaar de lucht in geschoten. In een week tijd is de hele staalconstructie geplaatst en gemonteerd.  Dit magische beeld was echter van korte duur, want in de week erna werd dit stalen skelet alweer bekleed met stalen binnengevel- en dakbeplating. Als een niet te stoppen trein werd er direct daarna begonnen met de kalkzandsteen lijmblokken, de gevelisolatie, het gevelmetselwerk en de dakbedekking. Momenteel wordt hier nog steeds aan gewerkt. Helaas heeft de harde wind en de vele regen van de laatste dagen wat vertraging opgeleverd voor de dakdekkers. Aangezien IA Groep ook scherp toeziet op de veiligheid konden we het niet toe laten dat de dakdekkers van het dak zouden waaien.

De rest van de gevelbeplating wordt gemonteerd waardoor het gebouw al meteen zijn definitieve uiterlijk heeft. Aan de binnenzijde wordt inmiddels ook gewerkt door de E- en W-installateurs (Elmon en Logisticon). Als het gebouw wind- en waterdicht is zullen de installateurs pas echt beginnen!

Video Oasen