In november 2017 startte Factor Architecten een studie naar een nieuw beweegcentrum in de Arnhemse wijk Malburgen. In nauwe samenwerking opdrachtgever Formupgrade, het Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem, de collega’s van IA Bouwkunde en later ook aannemer Kuiper Arnhem is de financiële en praktische haalbaarheid onderzocht, het plan ontworpen en bouwkundig uitgewerkt, het bestemmingsplan aangepast en het gebouw gerealiseerd.  Hoewel de laatste puntjes nog op de i moeten worden gezet, is het gebouw sinds half oktober in gebruik. Op 8 november opende burgemeester Ahmed Marcouch samen met de zoons van opdrachtgever Thomas Verheij het nieuwe beweegcentrum.

Maatschappelijk beweeg- en gezondheidscentrum
Formupgrade is in 2009 opgericht door huisarts Ton Verheij en zijn zoon en huidige directeur-eigenaar Thomas Verheij. Ton Verheij  zag in zijn praktijk een groei van patiënten met chronische aandoeningen. Hij constateerde dat een steeds groter wordende groep patiënten niet of nauwelijks aan beweging deed en dat dit vaak gepaard ging met een ongezonde leefstijl. Een passend aanbod van bewegen, fysiotherapie en leefstijlcoaching voor deze doelgroep ontbrak. Dit bracht Ton en Thomas ertoe om zelf aanbod te creëren. Dat begon met begeleiding bij sport en bewegen in de garageruimte van de eigen huisartsenpraktijk. Al snel groeide Formupgrade uit tot een beweegcentrum met zo’n 55 medewerkers op verschillende locaties in Arnhem. Met de realisatie van de nieuwbouw in Malburgen ontstaat er ruimte voor verdere groei en een nog sterkere maatschappelijke betrokkenheid van Formupgrade in Arnhem.

Pragmatisch en duurzaam
Bij een opdrachtgever als Formupgrade hoort een praktisch en functioneel gebouw. Het budget voor de bouw was relatief beperkt en een te grote investering zou het sporten voor de doelgroep van Formupgrade ontoegankelijk maken. Factor Architecten ontwierp samen met Formupgrade daarom een zo pragmatisch mogelijk gebouw. Architect Mattijs Loor: “Wat je niet maakt, hoef je ook niet te betalen, dat was een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp. Het leidt tot een gebouw met een industriële uitstraling zonder dat dat ten koste gaat van de gebruikskwaliteit voor de sporter.” Op duurzaamheid is echter zeker niet bespaard. Opdrachtgever Verheij ziet een duurzaam gebouw als goede investering in de toekomst. Met hulp van adviseurs op het gebied van financiering van duurzame gebouwen werd het gebouw daarom in basis al 30% energiezuiniger dan de actuele normen, waarna vervolgens nog bijna 200 zonnepanelen op het dak zijn toegevoegd.

Een impuls voor de omgeving
Niet alleen de functie van het gebouw moet een impuls geven aan de wijk, maar ook de architectuur moet een positieve invloed hebben op de omgeving. Het kavel waarop het gebouw staat, is een gedeelte van sport- en leisuregebied ‘Olympus’ dat al zo’n 20 jaar braak lag. Het gebouw onttrekt een weinig aantrekkelijke zijgevel van het naastgelegen zwembad aan het zicht en is een eerste stap in een herontwikkeling die het hele gebied gaat doormaken. Om die reden zijn rondom het gebouw direct de voorbereidingen getroffen om aan te sluiten bij het gebiedsontwerp van landschapsarchitect Rob Aben. Ook in de gevel is aansluiting gezocht bij de omgeving. Het eenvoudige materiaalgebruik in combinatie met slimme patronen en de compositie van reflecterend glas op verschillende dieptes in de gevel, vormt een subtiele verwijzing naar de architectuur van de wederopbouwperiode waarin Malburgen werd gebouwd.