Kootwijkerbroek moet in 2023 beschikken over een toekomstbestendig, modern schoolgebouw voor de Koningin Beatrixschool. De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek (VGSK) tekende afgelopen maandag de aanneemovereenkomst met de twee partijen die de bouw van de vernieuwbouw gaan uitvoeren.

Een gezond binnenklimaat
De Koningin Beatrixschool is op dit moment gehuisvest in twee gebouwen op hetzelfde schoolterrein. Straks zitten alle leerlingen bijeen in één schoolgebouw. De bestaande vloer, gevel en dak worden geïsoleerd. Een dikke laag isolatie in combinatie met een modern installatiesysteem gaat zorgen voor een gezond binnenklimaat en dat wordt voldaan aan de geldende BENG-normen. De school wordt gasloos. Met de verduurzamingsslag krijgt het schoolgebouw tegelijk een nieuwe uitstraling. De bestaande baksteen maakt plaats voor een combinatie van een bonte en een grijze steen die het gebouw een vriendelijke, eigentijdse uitstraling geeft. Gemeente Barneveld is nauw betrokken bij de planvorming en draagt zorgt voor de tijdelijke huisvesting op het terrein van de school. Dankzij de investeringen van gemeente Barneveld en de toegekende SUVIS-subsidie is het mogelijk om het bestaande gebouw duurzaam om te vormen tot een gebouw vergelijkbaar met nieuwbouw met behoud van de bestaande grote ruimten.

Lokale en regionale bedrijven
Een integraal bouwteam van lokale en regionale bedrijven ontwerpt en bouwt de vernieuwbouw in opdracht van het schoolbestuur. Het bouwteam bestaande uit Factor Architecten (architectuur), IA Groep (adviseur constructie, bouwtechniek, W- en E-installaties) is op 5 november met het tekenen van de aanneemovereenkomsten ​uitgebreid met Bouwbedrijf Kreeft uit Ede (hoofdaannemer, bouwkundig aannemer) en Technisch Installatieburo Hevel uit Ederveen (aannemer werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties).