Eind 2021 is gestart met het ontwerp voor de nieuwbouw van IKC De Droomgaard in Duiven. In het nieuwe IKC gaan de onlangs gefuseerde basisscholen De Wiekslag en Wereldwijzer straks samen met kinderopvangorganisatie Puck&Co kinderen een veilige, stimulerende en natuurlijk ingerichte omgeving bieden voor opvang en onderwijs. Met de goedkeuring van de gemeenteraad deze week op het budget en de plannen is het startsein gegeven voor het maken van het uitvoeringsontwerp. In 2023 start Rots Bouw met de realisatie van het nieuwe IKC.

Binnen is buiten en buiten is binnen

Het nieuwe IKC is een ruimtelijk antwoord op de onderwijskundige- en pedagogische visie van de school en kinderopvang. De houten gevelband beweegt van buiten naar binnen en verbindt de groepsruimten van de kinderopvang en de school met elkaar. Zij representeert de vergaande samenwerking en staat symbool voor een geleidelijke overgang van kinderopvang naar basisonderwijs voor het kind. De gevelband reikt tot in het hart van het gebouw en strekt zich uit tot de leskeuken die centraal in het IKC staat. Het IKC biedt een breed scala aan onderwijsruimten. Het natuurspeelplein bevat diverse mogelijkheden voor buitenonderwijs zoals het plein bewegend leren, het buitenatelier en de buitenlokalen op het dakterras en in de boomgaard.

Meer informatie over en impressies van IKC De Droomgaard is te vinden op de projectpagina.