De vraag naar drinkwater blijft toenemen. Om hieraan te kunnen blijven voldoen zal er een nieuwe Vitens productielocatie komen in Driel. Factor architecten heeft het nieuwe gebouw mogen ontwerpen.  

Ten gunste van de beleving van het karakteristieke open landschap is een circulair, paviljoenachtig gebouw ontworpen. De transparantie daarvan wordt gewaarborgd door het energieleverende dak, goed voor het energieverbruik van 240 woningen. Dankzij de semi-transparante overstekken van het dak wordt het daglicht gefilterd, wat de instraling van de zomerzon weert, maar de warmte van de winterzon verwelkomt. Naast deze praktische voordelen zorgt het ook voor een visueel spel van wisselende schaduwen op de gevels en het landschap.

Het robuuste landschapsplan, waarbij het maaiveld zich als ware tot een groene deken rond de contouren van het paviljoen plooit, is in nauwe samenwerking met Landschapsarchitect Bart Jansen tot stand gekomen.

Het ontwerp wordt in samenwerking met de IA Groep uitgewerkt.