Factor Architecten heeft in samenwerking met Steenbergen Bouwregisseurs in 2018 het nieuwe Kindcentrum De Schaapskooi te Wezep ontworpen voor Stichting de Akker. IKC de Schaapskooi huisvest naast een basisschool ook een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Door een snelle groei van het aantal leerlingen is de wens ontstaan om het Kindcentrum verder uit te breiden. Factor Architecten heeft ook opdracht gekregen voor deze uitbreiding en inmiddels is de vergunning verleend!

De uitbreiding bestaat uit twee extra lokalen op de eerste verdieping. De ruimte wordt gecreëerd door de kopgevel van de verdieping naar voren te trekken, gelijk met de kopgevel van de begane grond. De huidige vorm van het gebouw, een directe verwijzing naar de naastgelegen Vredeskerk, blijft hiermee behouden. Aankomend jaar gaat het project in uitvoering.

Meer weten over het hele project? Integraal kindcentrum De Schaapskooi