Basisschool De Holtbanck is van oorsprong een gangenschool gebouwd rond 1900. In de oorlog raakte het gebouw zwaar beschadigd. Na het herstel van de oorlogsschade en de uitbreiding in dezelfde periode is de school nog meerdere keren uitgebreid en intern verbouwd. Factor Architecten heeft opdracht om de school grondig te renoveren en uit te breiden met nieuwe leslokalen en een peuterspeelzaal.

Creatief en doelgericht omgaan met een taakstellend budget

Bij aanvang van de opdracht is het budget vastgesteld op 1 miljoen euro. Wat niet vaststaat is wat precies de omvang van de uitbreiding of de mate van renovatie dient te zijn. Een berekening op basis van de genormeerde oppervlakte gaf aanleiding te denken aan een uitbreiding van circa 440 m2. Dit zou echter zwaar op het budget voor renovatie drukken. In overleg met gebruikers, schoolbestuur en gemeente is daarom gekozen slechts een minimale uitbreiding te realiseren en daarnaast vooral in te zetten op een gelijke gebruikskwaliteit voor het gehele gebouw. Door creatief gebruik van de aanwezige ruimte in het bestaande gebouw, is het gelukt om het volledige programma te realiseren met een uitbreiding van slechts 200 m2.

Maximale kwaliteitsverbetering onderwijsomgeving

In de uitwerking van het plan is aan beide zijden van het gebouw een kleine uitbreiding bedacht. Deze uitbreidingen geven het geheel een frisse en nieuwe uitstraling. Er is maximaal ingezet op het noodzakelijke technische onderhoud en de kwaliteitsverbetering van de onderwijsomgeving. De verlichting in het hele gebouw is gemoderniseerd en alle lokalen zijn voorzien van energiezuinige CO2-gestuurde decentrale ventilatie-units met warmteterugwinning. Met enkele relatief kleine ingrepen is het bestaande gebouw functioneel verbeterd. Ruimten zijn met elkaar verbonden door enkele wanden rond de aula te verwijderen. Een bestaand lokaal is omgevormd tot transparante speelruimte en gangen zijn verruimd door het slopen van onnodige elementen zoals bergingen en deuren. De BSO-ruimte in de kelder is verdeeld in twee aparte ruimten en voorzien van extra daglicht door het maaiveld te verlagen en de ramen te vergroten.

Renovatie uitgevoerd in vijf weken

Met hulp van Factor Architecten is afgewogen hoe het beschikbare budget zo kan worden besteed dat de uitgave leidt tot een maximaal resultaat. De volledige renovatie is in vijf weken uitgevoerd. De uitbreiding is gerealiseerd terwijl de school volledig in gebruik bleef.