Rondom de Beltjeshofstraat in Velp-Zuid maakten we samen met aannemer Van Wijnen een ontwerp voor de vernieuwing van een wederopbouwbuurt uit de jaren ’50. In de nieuwe buurt, gelegen rondom de ‘Beltjeshof’ zijn vijftig eigentijdse sociale huurwoningen teruggekomen. Centraal in de opgave staat het idee van het ‘tuindorp’, waarop ook veel woningbouw uit de wederopbouw is gebaseerd. De straten in de wijk zijn echter smal en er is weinig ruimte voor groen. Door het toevoegen van een hof hebben zowel de stedenbouw als de architectuur daadwerkelijk de kwaliteiten van een tuindorp gekregen.

Relatie met buiten

Zoals in een tuindorp voor de hand ligt, is een sterke relatie gelegd tussen de woningen en de groene buitenruimte. Elke woning heeft standaard een groot raam met een lage vensterbank in de achtergevel, om de tuin bij de woonruimte te betrekken en te stimuleren dat deze fraai wordt ingericht en goed wordt onderhouden door de bewoners. Passend in de traditie van kwalitatief goede maar betaalbare woningbouw uit de tuindorpen, zijn er verbijzonderingen in de architectuur aangebracht die de relatie tussen de woningen en de openbare ruimte versterken zoals luifels, stoepen en mee-ontworpen tuinmuren.

Ambachtelijke materialen en details

We gaan uit van een passend, ambachtelijk materiaalgebruik. De gevels – in rode en witte baksteen – profiteren qua onderhoud en duurzaamheid van overstekende daken. De witte steen wordt toegepast in de binnenhof, waar het een mooi contrast geeft met de groene omgeving. Het metselwerk in de rode stenen is in plinten en tuinmuren in bijzondere patronen uitgevoerd. Aansluitend bij de wederopbouwarchitectuur in de omgeving worden zo zonder exclusieve materialen te gebruiken toch accenten in de gevels aangebracht. Door een eenheid van materialen, kleuren en detailleringen bij de verschillende woningtypes, zorgen we voor herkenbaarheid maar ook voor eenduidigheid in onderhoudsplannen en beheer.