In het oude centrum van het dorp Lent ligt de nieuwe brede school de Geldershof. De Geldershof is een plek waar ouders, kinderen en de professionals samenkomen. De nieuwe brede school is dé kans om samen te werken, van elkaar te leren en te ontmoeten. In de vormgeving is aangesloten op de gebouwen die het schoolterrein omringen. 

Architectuur

De brede school heeft in opzet de vorm van de letter ‘U’. De armen van de U openen zich naar de straat en maken een verwelkomend gebaar. Middenin de transparante voorgevel in de openzijde van de U-vorm, ligt het extra hoge multifunctionele speellokaal. De rug van de u-vorm wordt gevormd door een bakstenen gevel met daarin een ruitpatroon en geglazuurde stenen. De binnenzijde krijgt een warm karakter door oker kleurige gevelbekleding die van buiten naar binnen doorloopt.

Samenwerking en ontmoeting

Bij Brede school De Geldershof heeft elke gebruiker een eigen plek, maar er is ook een gezamelijk hart waar iedereen gebruik van mag maken. Gezamelijke functies zoals een keuken waar ouders een kop koffie kunnen drinken stimuleert samenwerking en ontmoeting. In het speellokaal dat door middel van een panelenwand gekoppeld kan worden aan de ontmoetingsruimte kunnen voorstellingen worden gegeven voor bijvoorbeeld de kleuters en de kinderen van de kinderdagopvang en peuterspeelzaal. De kinderopvang en de onderbouwgroepen van de basisschool hebben hun plek op de begane grond. De twee vleugels van het gebouw bieden plek aan de middenbouw en bovenbouw. De groepslokalen van ieder domein zijn ontsloten door een grote ruimte waar de leerlingen op diverse plekken in groepjes of individueel kunnen werken. Bijzonder is de aanwezigheid van geoutilleerde technieklokaal. Zij bevindt zich boven de entree en het speellokaal en heeft een bijzondere uitstraling gekregen door haar met hout te bekleden.

Een frisse school

Brede school de Geldershof is een frisse school (klasse B) en een Duurzame school (epc = 0,9).

Vervolg

Na oplevering is de school dusdanig gegroeid, dat er in 2014 alweer een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. Deze heeft geresulteerd in een uitbreiding van twee groepslokalen. De uitbreiding is uitgevoerd in stijl van de eerste nieuwbouw en in 2017 opgeleverd.