De overstromingen in 1993 en 1995 leidden tot het grootschalige programma Ruimte voor de Rivier. In het kader van Ruimte voor de Rivier is de mogelijkheid om drijvende woningen te ontwikkelen onderzocht. In Maasbommel aan de recreatieplas De Gouden Ham zijn de eerste amfibische woningen van Nederland te vinden. In totaal kijken 46 woningen, twee aan twee, uit over het water. 

Permanent drijvende woningen en amfibische woningen

Er zijn twee type woningen in dit project: permanent drijvende woningen die door middel van een betonnen drijflichaam op het water liggen en amfibische woningen die alleen gaan drijven wanneer gemiddeld eens in de twintig jaar het waterniveau extreem stijgt. Deze woningen rusten met een betonnen drijflichaam op een fundament van betonpalen en worden met hoog water verticaal geleid met forse stalen palen. De aansluitingen voor gas, water, riolering en electra zijn flexibel en blijven functioneren bij hoog water. In februari 2011 zijn de amfibische woningen voor het eerst bij hoog water beproefd.

Factor Architecten en Dura Vermeer hebben de vakprijs Water Wonen & Ruimte Award gewonnen met dit project. Deze prijs werd uitgereikt tijdens het Nationaal Water Wonen & Ruimte Congres op 8 september 2010 in Almere. De jury wees in de categorie ‘gerealiseerd’ de Gouden Kust als winnaar aan, mede vanwege de grote iconische waarde van het project.