De Koningin Beatrixschool in Kootwijkerbroek is volledig gemoderniseerd. Stichting VGSK heeft Factor Architecten (architectuur) en IA Groep (constructie, bouwtechniek, E- en W-installaties) opdracht gegeven om de vernieuwbouw vorm te geven. In plaats van te kiezen voor nieuwbouw, is het bestaande schoolgebouw uit de jaren zeventig volledig verbouwd en uitgebreid. De uitstraling is vergelijkbaar met een nieuw schoolgebouw en ook aan de BENG-eisen voor nieuwbouw is voldaan. Met de keuze voor vernieuwbouw kan de Koningin Beatrixschool haar kinderen de meeste onderwijsruimte blijven bieden én kunnen de kinderen uit Kootwijkerbroek spelen op een zeer ruim speelplein.

Geometrische vormen en natuurlijke tinten

Kenmerkend voor het bestaande schoolgebouw zijn de geometische vormen en primaire kleuren. De rode baksteen maakt plaats voor een combinatie van een bonte- en een grijze steen die het gebouw een vriendelijke, eigentijdse uitstraling geeft. Het is mogelijk om bij renovatie de aangebouwde gymzaal dezelfde uitstraling als het schoolgebouw te geven. Op diverse plekken komen de details met geometrische vormen terug. De primaire kleuren hebben plaats gemaakt voor rustige, warme tinten. De ruime leslokalen van elke bouw liggen elk rondom een ruim leerplein. Deze bestaande kwaliteit is behouden gebleven. Eén van de uitbreidingen biedt ruimte aan de onderbouw. Het schoolgebouw heeft verder een grote aula, een speellokaal en een handvaardigheidslokaal. Het speelplein van zo’n 6000m2 wordt heringericht en krijgt een meer natuurlijke uitstraling.

BENG en Frisse scholen klasse B

Het schoolgebouw is geïsoleerd en installatietechnisch compleet vernieuwd. Door de combinatie van de hoge lesruimten en langgerekte vorm van de school was het integreren van de benodigde klimaatinstallaties een uitdaging. Met behulp van een integrale uitwerking in een BIM-model en meerdere 3D-reviewsessies, is gekomen tot een integraal ontwerp waarmee de installaties uit het zicht zijn én de school voldoet aan de BENG-normen en Frisse scholen klasse B. Het ontwerp is een resultaat van een nauwe samenwerking tussen de architect, installatieadviseurs en constructeur.