De Koningin Beatrixschool in Kootwijkerbroek wordt volledig gemoderniseerd. Stichting VGSK heeft Factor Architecten (architectuur) en IA Groep (constructie, bouwtechniek, E- en W-installaties) opdracht gegeven om de vernieuwbouw vorm te geven. In plaats van te kiezen voor nieuwbouw, wordt het bestaande schoolgebouw uit de jaren zeventig volledig verbouwd en uitgebreid. De uitstraling is straks vergelijkbaar met een nieuw schoolgebouw en ook aan de BENG-eisen voor nieuwbouw wordt voldaan. Met de keuze voor vernieuwbouw kan de Koningin Beatrixschool haar kinderen de meeste onderwijsruimte blijven bieden én kunnen de kinderen uit Kootwijkerbroek spelen op een zeer ruim speelplein.

Geometrische vormen en natuurlijke tinten

Kenmerkend voor het bestaande schoolgebouw zijn de geometische vormen en primaire kleuren. De bestaande vloer, gevel en dak worden geïsoleerd. De rode baksteen maakt plaats voor een combinatie van een bonte  en een grijze steen die het gebouw een vriendelijke, eigentijdse uitstraling geeft. Het is mogelijk om bij renovatie de aangebouwde gymzaal dezelfde uitstraling als het schoolgebouw te geven. Op diverse plekken komen details met geometrische vormen terug. De primaire kleuren maken plaats voor rustige, warme tinten. De ruime leslokalen van elke bouw liggen elk rondom een ruim leerplein. Deze bestaande kwaliteit blijft behouden. Eén van de uitbreidingen biedt straks ruimte aan de onderbouw. Het schoolgebouw heeft verder een grote aula, een speellokaal en een handvaardigheidslokaal. Het speelplein van zo’n 6000m2 wordt heringericht en krijgt een meer natuurlijke uitstraling.

BENG en Frisse scholen klasse B

Het schoolgebouw wordt geïsoleerd en installatietechnisch compleet vernieuwd. Door de combinatie van de hoge lesruimten en langgerekte vorm van de school is het integreren van de benodigde klimaatinstallaties een uitdaging. Met behulp van een integrale uitwerking in een BIM-model en meerdere 3D-reviewsessies, is gekomen tot een integraal ontwerp waarmee de installaties uit het zicht zijn én voldaan kan worden aan BENG-normen en Frisse scholen klasse B. Het ontwerp is een resultaat van een nauwe samenwerking tussen de architect, installatieadviseurs en constructeur.