Het Landsherenkwartier in Deventer is een wijk die oorspronkelijk uit de jaren ’70 stamt en volledig is vernieuwd. Als onderdeel van de vernieuwing van deze wijk is een aantal nieuwe kavels uitgegeven, waaronder het kavel aan de singel. Voor deze stedenbouwkundige kavel heeft Factor Architecten tweeëntwintig vrij indeelbare woningen ontworpen.

Stedenbouwkundige hoeksteen

De betreffende kavel is de hoeksteen van het stedenbouwkundige plan. Oorspronkelijk was het kavel aangewezen voor de ontwikkeling van een appartementengebouw. Met de wisselingen in de markt is de vraag naar grondgebonden woningen gegroeid. Factor Architecten heeft een nieuw stedenbouwkundig plan en de grondgebonden woningen ontworpen. De gevel aan de singel is samen met de entreegevels bepalend voor de uitstraling van het blok. Ook de gevels aan de waterkant springen dankzij hun ligging in het oog. Zij zijn gelijkwaardig aan de entreegevels aan het binnengebied. Het blok heeft rondom een gelijke mate van detail en uitwerking. De gevels zorgen zo voor continuïteit in vorm, maat en uitwerking.

Voorzien in behoeften van de markt

Met het plan is ingespeeld op behoeften die er zijn in de markt zoals huisvesting van grote gezinnen met bijvoorbeeld zeven kinderen of huishoudens met een werkruimte aan huis. De tweeëntwintig woningen zijn vrij indeelbaar. Zowel de begane grond als de eerste verdieping kunnen worden ingericht als woonkamer of keuken. De begane grond is geschikt om een werkkamer te realiseren. Op de eerste en tweede verdieping zijn er voor alle woningen verschillende configuraties mogelijk. De kaders in de gevels omlijsten de leefruimten in de woning en toekomstige eigenaren konden zelf de plek van de lijst en de indeling van de woning bepalen. Vooraf is de flexibiliteit in het plan afgestemd met de welstandscommissie. Goede spelregels geven de toekomstige eigenaren de mogelijkheid om te kiezen én levert een levendig gevelbeeld!

Toegankelijkheid

Elke woning heeft in het binnengebied een eigen parkeerplaats en een berging. Vanuit de wijk is het middengebied per fiets en auto toegankelijk. Om de toegankelijkheid van de woningen te vergroten, loopt de oorspronkelijke informele looproute parallel aan het water door het blok heen. De woningen zijn hierdoor goed te voet, per fiets en per auto bereikbaar. De woningen aan het water zijn via de binnentuin te bereiken, de overige twee blokken hebben hun entree aan de straat.

Het Landsherenkwartier in Deventer is als wijk op grote schaal aangepakt. In een ander deel van de wijk heeft Factor Architecten 102 grondgebonden woningen en 98 appartementen gerenoveerd en opgewaardeerd naar energielabel A.