Factor Architecten heeft in opdracht van high-end chemical products en technologies Fibrant een onderzoek uitgevoerd voor hun locatie in Geleen. De studie onderzoekt de mogelijkheden voor het upgraden en eventueel uitbreiden van de bestaande kantoorruimten en het herinrichten van het terrein op Chemelot. Deze ontwikkeling is uitvoerbaar in meerdere fases. 

Stedenbouwkundig ontwerp

Op het bestaande terrein staan verspreid gebouwen, waarvan sommigen nog in gebruik zijn en anderen niet. Er ontbreekt een heldere indeling. Door het terrein logischer in te richten via sloop en nieuwbouw, kan er meer ruimte ontstaan voor toekomstige ontwikkelingen. Het kantoor is het hoofdgebouw, en krijgt mogelijk een complete face-lift. Het stedenbouwkundig ontwerp kan de frisse uitstraling, met groenstroken en routing, nog meer versterken.

Landschappelijke inrichting

Op dit moment is er weinig aandacht voor groen op het terrein. Bij uitvoering van de diverse fases zal dit heel anders kunnen ogen. Het kantoor en de aanrijroute zullen omringd worden door groen, wat de campus een aantrekkelijke omgeving maakt. De parkeerplaatsen bevinden zich in deze groenstrook en vallen voor het oog, door slim gebruik van materiaal en groen, bijna weg.

Architectuur

Naast het onderzoek voor een gefaseerd masterplan heeft Factor Architecten zich ook bezig gehouden met het aanzicht van het terrein. Het nieuwe kantoor speelt hierin de hoofdrol. Diverse fases staan in teken van het uitbreiden van het bestaande L-vormige kantoor. Bestaand en nieuw zullen van buiten en van binnen één geheel gaan vormen. Dit kan onder andere bereikt worden door gebruik te maken van een minimaal aantal materialen. Ook de kleine gebouwtjes, zoals een transformatorhuisje, zijn meegenomen in het ontwerp. Door deze een uniforme afwerking te geven gaan ze meedoen in het geheel. Zo kan Fibrant een basis leggen voor de route naar een aantrekkelijke werkomgeving voor haar medewerkers.