In het hart van Gaanderen, aan de Hoofdstraat nabij het station, is een uniek woonzorgcomplex gerealiseerd: de Pelgrim. Het complex is vernoemd naar de locatie waar eerst de Pelgrimfafriek stond. In de lifthal op de begane grond komen nog enkele kenmerkende stalen ornamenten uit de oude fabriek terug.

Stedenbouwkundige schaal en menselijke maat

Kenmerkend aan het plan is de inrichting van de woon-/leefomgeving. Door opdeling van het grote gebouw in kleinere volumes, uitgevoerd in eigen, karakteristieke materialen en kleuren, ontstaat een schaal die past bij de bebouwing langs de Hoofdstraat en uitdrukking geeft aan de individuele woningen binnen het woonzorgcomplex.

Ruimte voor vernieuwd zorgconcept met oog op de toekomst

Het gebouw is ontworpen in opdracht van Sité Woondiensten en Klaassen Vastgoedontwikkeling met zorginstelling Sensire als partner in de ontwikkeling. De woningen zijn ontworpen als ruime appartementen waar ouderen met hun partner kunnen ‘wonen zoals thuis’. Naast zelfstandige woningen voor ouderen met of zonder zorgvraag zijn in het complex twee groepen van zeven woningen voor ouderen die psychogeriatrische verpleging en verzorging nodig hebben gerealiseerd. Binnen dit kleinschalige groepswonen is ook voor deze doelgroep gekozen voor een zo zelfstandig mogelijke woonruimte die zo veel mogelijk lijkt op een normale thuissituatie. Het vernieuwende zorgconcept in De Pelgrim zal vooruitlopen op de toekomstige scheiding van wonen en zorg, waarbij woningcorporatie Sité een deel van de woningen als reguliere sociale huurwoning kan verhuren.

Trefpunt voor bewoners en buurt

In het woonzorgcomplex is een grote ontmoetingsruimte met restaurant, dagvoorziening, winkels en een huisartsenpraktijk gerealiseerd. Deze ontmoetingsruimte is een trefpunt voor gebruikers van binnen en buiten het complex.  Het is een levendige plek waar ook mensen uit de buurt naar toe komen voor een drankje, een maaltijd of mee te doen met een activiteit. Andersom kunnen bewoners ook zo de buurt in voor aanvullende diensten. Een woonzorgcomplex midden in de samenleving.