Oasen gaat haar zuiveringsstation de Hooge Boom in Kamerik de komende jaren vernieuwen omdat de installatie aan het eind van de technische en economische levensduur is. Op de locatie zijn de overstromingsrobuuste winputten ontwikkeld. Factor Architecten heeft nu opdracht om een ontwerp te maken voor een complete herstructurering van het zuiveringsstation en de nieuwe zuivering.

Vormentaal afgestemd op het polderlandschap

De architectuur sluit aan op de landschappelijke kenmerken van de locatie. Een brede strook verdeeld het volume in twee langgerekte massa’s die in hoofdvorm aansluiten bij de vormentaal van het polderlandschap. De plint vormt de verbinding tussen het bouwvolume en het maaiveld en laat het bovenliggende volume zweven. Het gebouw huisvest de procesinstallaties; zoals de Reverse Osmose, nabehandeling, energievoorziening, bezoekerscentrum en reservoirs. De aard van de functie vraagt om een functioneel ontwerp met ruimte voor deuren en luchtroosters op plekken waar dat nodig en efficiënt is. Dit vraagt een flexibele architectuurhouding. Door de cortenstalen plint omhoog en omlaag te laten bewegen biedt het architectuurconcept de ruimte om daar waar nodig openingen te plaatsen.

Combinatie van harde en natuurlijke, zachte materialen

Het landschap en gebouw zijn één. Er worden verschillende materialen, vormen en afwerkingen gebruikt, die zowel in het landschap als in het gebouw zijn opgenomen. In de gevel zijn afgewisseld in harde, strakke materialen en natuurlijke en zachte materialen toegepast. De plint is bekleed met oranjekleurige cortenstalen casettes. Het bovenliggende volume heeft dankzij de bekleding met een dronkerbruine baksteen een massieve uitstraling. In de ontwerpfase is er veel aandacht besteed aan de materiaalkeuze. Vrijwel alle materialen zijn Cradle to Cradle. De bakstenen die zijn verwerkt in het ontwerp, zijn specifiek voor dit project gemaakt een afvalproduct van een ander project dat Oasen heeft. Op de kop van het gebouw worden de procesonderdelen die buiten de thermische schil zijn omringt door een cortenstalen strekmetalen afscherming.

Het landschap is in samenwerking met Greenlabel NL ontworpen. Het terugbrengen van de oude sloten sturctuur speelde hier een belangrijke rol in.