Het vernieuwen van het drinkwaterbedrijf is verspreid over een tijdsbestek van ongeveer 15 jaar. Bij de conceptbepaling heeft Factor Architecten gekeken naar de verschillende fasen die er doorlopen moeten worden om drinkwater te kunnen blijven leveren. De nieuw te bouwen gebouwen hebben door hun afmetingen een grote impact op de omgeving. Inpassing in de omgeving is daarom een belangrijk thema, zowel in de aansluiting op het landschap als in de aansluiting op de bestaande bebouwing.

Contact met de Lek

De productielocatie is gelegen aan de Lek. In de bestaande situatie is er weinig doorzicht vanaf de dijk naar de Lek. Door toepassing van landschappelijke elementen kunnen er meer doorzichten gecreëerd worden. Dit zorgt voor meer openheid en lucht. Dankzij de positionering van de proceselementen op het terrein ontstaat er vanaf de dijk contact met de Lek.

Grondlichamen

De afmetingen van de reinwaterresevoirs en het distributiegebouw hebben een grote impact op de omgeving. Uitgangspunt is dat het gebouw op de terp moet staan. Om de schaalgrootte te minimaliseren worden er glooiende grondlichamen gebruikt. De grondlichamen glooien over het gebouw in de noord-zuid richting. De oost- en westzijden van de reservoirs worden beëindigd met geveldelen in de vorm van schijven die het grondlichaam ‘afsnijden’ en de zichtlijnen over het terrein naar de Lek begeleiden. Voor de afwerking van de gevels is gekozen om beide varianten in beeld te brengen met een robuust donkerbruin gevelmateriaal. De gekozen gevelafwerking geeft in de toekomst de ruimte om het hoofdgebouw op eigen wijze te kunnen invullen. Een robuust gebouw, dat in zijn eenvoud opgaat in het landschap. Functionaliteit is een belangrijk speerpunt. Dit heeft invloed op de positionering van gebouwen ten opzichte, van elkaar maar ook op het interieur.

BREEAM ambitie 3-sterren

De materialen dienen aantoonbaar duurzaam te zijn. Hierbij zal de milieubelasting meewegen in de uiteindelijke keuze. Factor Architecten heeft in het kader van BREEAM voor de locatie een pre-assessment uitgevoerd met de ambitie 3-sterren.