Omringt door bossen aan de rand van Arnhem, ligt het rijksmonument Bio Vakantieoord. In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen met een ernstige beperking even onbezorgd genieten. Bij het ontwerp van Factor Architecten voor de renovatie en verduurzaming van het zwembad staat bruikbaarheid voor kinderen met een beperking centraal. Het vakantieoord is een rijksmonument en gebouwd uit de jaren ’60. Het oorspronkelijke ontwerp is van de hand van de wereldberoemde architect J.J.P. Oud, een van de grondleggers van de beweging De Stijl. 

Verduurzaamd monument

Architect J.J.P. Oud geldt als een van de belangrijkste architecten van De Stijl en Het Nieuwe Bouwen. In zijn ontwerpen voor het toenmalige Bio Herstellingsoord greep hij terug op de lichte architectuur met een geometrische vormentaal uit zijn vroege werk, gecombineerd met accenten in de heldere, primaire kleuren van De Stijl. Het is een eer, maar ook een uitdaging, om aan zo’n renovatie te werken. De oorspronkelijke architectuur is gecombineerd met de technische eisen van deze tijd. Het houten plafond heeft kenmerkende oplopende lijnen richting de raampartijen, waardoor buiten en binnen sterk met elkaar zijn verbonden. Om het dak te isoleren is de karakteristieke houten bekleding is tijdelijk verwijderd en teruggeplaatst in hetzelfde patroon. De nieuwe verlichtingsstroken zijn subtiel tussen de kolommen geplaatst zodat het plafond beleefbaar blijft. Er is aansluiting gevonden bij de gedachten van Oud over ruimte en kleur.

Versterkt en functioneel monument

Stichting Bio biedt gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind een ontspannen vakantie. Belangrijk is dat de beperkingen tijdens de vakantie even niet leidend zijn. Ook wordt er zwemles gegeven aan kinderen van mytylscholen. Om dit te kunnen blijven doen was aanpassing van het gebouw noodzakelijk. Met de renovatie is de structuur van het ontwerp hersteld: een dichtgebouwde doorgang van de entree naar het zwembad toe is weer open en de oorspronkelijke symmetrische opzet komt terug. De kleedruimten zijn verruimd en bieden de gasten alle benodigde faciliteiten. De nieuwe aanpassingen sluiten aan bij de lichte architectuur met kleurrijke accenten van Oud en de onbezorgde speelruimte die Bio de kinderen wil bieden.

Verduurzaming met hulp van donateurs en vrijwilligers

Om de verduurzaming en modernisering van het zwembad mogelijk te maken, was Stichting Bio volledig afhankelijk donateurs en vrijwilligers. Verduurzaming is voor de organisatie extra belangrijk, omdat daarmee ook op toekomstige energielasten wordt bespaard. Een deel van het sloopwerk bij de renovatie is uitgevoerd door vrijwilligers. Met Gemeente Arnhem en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is goed samengewerkt. Factor Architecten zelf heeft met het ontwerp en het verzorgen van de bouwbegeleiding haar steentje bijgedragen om de verduurzaming mogelijk te maken.