Het schoolgebouw van de Koningin Beatrixschool aan de Kosterijweg in Kootwijkerbroek wordt volledig verbouwd en uitgebreid. De uitstraling is straks vergelijkbaar met een nieuw schoolgebouw en ook installatietechnisch wordt de basisschool volledig vernieuwd. Een dikke laag isolatie in combinatie met een modern installatiesysteem gaat zorgen voor een gezond binnenklimaat en dat wordt voldaan aan de geldende BENG-normen. Met de keuze voor vernieuwbouw de Koningin Beatrixschool haar kinderen de meeste onderwijsruimte blijven bieden én kunnen de kinderen uit Kootwijkerbroek spelen op een zeer ruim speelplein. Factor Architecten ontwerpt de vernieuwbouw in samenwerking met IA Groep (constructie, bouwtechniek, E- en W-installaties) en in opdracht van stichting VGSK.

Grote lesruimten en leerpleinen
Hergebruik van het bestaande schoolgebouw biedt kansen. Door te kiezen voor vernieuwbouw kan de Koningin Beatrixschool de meeste onderwijsruimte blijven bieden én kunnen de kinderen uit Kootwijkerbroek spelen op een ruim speelplein. De combinatie van hoge, ruimte leslokalen aan grote leerpleinen is een kwaliteit die behouden blijft. Het schoolgebouw wordt uitgebreid met een vleugel voor de onderbouwgroepen compleet met speellokaal. Ook wordt de aula behouden en worden er een handvaardigheidsruimte en onderwijskeuken gerealiseerd.

Vriendelijke uitstraling
Kenmerkend voor het bestaande schoolgebouw zijn de geometrische vormen en primaire kleuren. De bestaande vloer, gevel en dak worden geïsoleerd. Met deze verduurzamingsslag krijgt het schoolgebouw tegelijk een nieuwe uitstraling. De bestaande baksteen maakt plaats voor een combinatie van een bonte  en een grijze steen die het gebouw een vriendelijke, eigentijdse uitstraling geeft. Op diverse plekken komen details met geometrische vormen terug. De primaire kleuren maken plaats voor rustige, warme tinten.

BENG en Frisse scholen klasse B
Het ontwerp is opgezet als een Building Information Model (BIM-model). Tijdens meerdere 3D-reviewsessies is het ontwerp door het engineeringteam gecontroleerd en geoptimaliseerd. Dankzij een nauwe samenwerking tussen architect, installatieadviseurs en constructeur, is gekomen tot een integraal ontwerp waarmee de installaties uit het zicht zijn én voldaan kan worden aan BENG-normen en Frisse scholen klasse B.