Om aan de toenemende vraag voor drinkwater te kunnen blijven voldoen zal een deel van de Vitens zuiveringslocatie op Fikkersdries in Driel vernieuwd en verduurzaamd worden. De gunning voor de eerste fase is inmiddels ondertekend. IA Groep zal de komende tijd samen met Vitens en de combinatie Zuiver (ADS Groep, Dura Vermeer Infra Regionale Projecten en Dura Vermeer Bouw Hengelo) naar een uitvoering toe werken. Factor Architecten is betrokken voor het ontwerp van de nieuwe zuivering.

Ten gunste van de beleving van het karakteristieke open landschap is een circulair, paviljoenachtig gebouw ontworpen. De transparantie daarvan wordt gewaarborgd door het energieleverende dak, goed voor het energieverbruik van 240 woningen. Dankzij de semi-transparante overstekken van het dak wordt het daglicht gefilterd, wat de instraling van de zomerzon weert, maar de warmte van de winterzon verwelkomt. Naast deze praktische voordelen zorgt het ook voor een visueel spel van wisselende schaduwen op de gevels en het landschap.

Het robuuste landschapsplan, waarbij het maaiveld zich als ware tot een groene deken rond de contouren van het paviljoen plooit, is in nauwe samenwerking met Landschapsarchitect Bart Jansen tot stand gekomen.

De ambitie is om in 2026 drinkwater te kunnen leveren van de vernieuwde zuiveringslocatie.