Voor het dagelijks onderhoud aan de infrastructuur van Vitens en alle voorkomende calamiteiten heeft Vitens een Centraal Magazijn. Vitens is voornemens een nieuw Centraal Magazijn te bouwen. Het magazijn is gebouwd op locatie Aquaterp in Lelystad. Factor Architecten heeft in opdracht van Vitens diverse locatieonderzoeken uitgevoerd en het ontwerp gemaakt.

Sobere basis met dynamisch accent

Het vooronderzoek dat is uitgevoerd heeft geresulteerd in drie potentiele locaties. Uit kostenoverweging is de keuze gevallen op de locatie Aquaterp. De blauwe toren van Aquaterp is voor de locatie het architectonische zwaartepunt. Factor heeft er voor gekozen de hal sober uit te voeren en ten op zichte van de blauwe toren naar achteren te plaatsen. De hal is is in de basis een eenvoudig van vorm. Door de gevelpanelen in diverse grijstinten en strookbreedte uit te voeren ontstaat er een dynamisch geheel. Daar waar het wenselijk is, bijvoorbeeld bij de kantoren, zijn raamstroken ingezet voor daglicht. De stroken zijn van maaiveld tot dakrand en passen in het patroon van de gevel.