Op locatie van één van twee bestaande schoolgebouwen van deze fusieschool, is een nieuw Integraal Kindcentrum gerealiseerd. Het nieuwe IKC de Schaapskooi huisvest naast de fusieschool, een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Factor Architecten heeft na het winnen van de uitgeschreven prijsvraag, het ontwerp voor dit kindcentrum gemaakt.

Verwijzing in vorm naar naastgelegen kerk

De locatie voor het nieuwe IKC is het bestaande schoolterrein direct naast de Vredeskerk in het oostelijke deel van het dorp Wezep. De eerste bouwlaag wordt gevormd door een bakstenen volume met daarin grotendeels gelijkvormige gevelopeningen. Het volume op de verdieping verwijst in zijn vorm en verhouding naar de naastgelegen kerk en vormt hiermee een ensemble.

Centraal gelegen verwerkingsplekken

De wens van de onderwijsstichting is een basisschool met een heldere structuur met afsluitbare ruimten waar leerlingen rustig kunnen werken, die aan het leslokaal gekoppeld kunnen worden. Waar de basisschool eerder de voorkeur had voor verwerkingsplekken tussen de lokalen, is op advies van Factor Architecten gekozen voor centraal gelegen verwerkingsplekken, gelegen tussen de groepsruimten en de centrale hal. De ruimten zijn voorzien van glazen scheidingswanden die aan beide zijden kunnen worden geopend zodat de ruimten geschikt zijn voor groepsoverstijgend werken. Het open karakter stimuleert interactie tussen de verschillende groepen en is belangrijk voor de veiligheid. Zicht op de kinderen vanuit de leslokalen op gang en werkplekken maakt toezicht houden makkelijk en versterkt het gevoel van veiligheid in en om het gebouw. De kinderopvangorganisatie en de peuterspeelzaal werken samen met de basisschool. Door in de groepsruimten glas tot de vloer aan te brengen is er interactie tussen de ruimten voor de kleinsten en de andere ruimten in het gebouw. Er is directe toegang van de groepsruimten tot het speelplein. De sterke binnen-buiten relatie stimuleert het buitenspelen.

Ontmoetingsplek

In IKC de Schaapskooi heeft elke gebruiker van het kindcentrum, een eigen plek en entree. In IKC de Schaapskooi fungeert de teamkamer als ontmoetingsplek. Het open karakter was een specifieke wens van de fusieschool. Dankzij de combinatie met de ruime keuken, ontstaat een grand-caféachtige plek met een laagdrempelige sfeer waar de verschillende gebruikers elkaar kunnen ontmoeten!