In Zevenaar is het oude schoolgebouw aan de Guido Gezellestraat getransformeerd tot een modern kindcentrum. Het biedt ruimte aan basisschool Sterrenschool en Kinderopvangorganisatie Lotus, die al gehuisvest was op deze locatie. Het gebouw voldoet aan de geldende BENG-normering voor nieuwbouw en is aan twee zijden uitgebreid. Zij heeft een compleet nieuwe uitstraling gekregen waarbij natuurbeleving en gezondheid centraal staan. In opdracht van stichting LiemersNovum en Gemeente Zevenaar heeft Factor Architecten samen met de partners uit het bouwteam het ontwerp voor de vernieuwbouw gemaakt. Het ontwerp en de uitvoering van de transformatie worden uitgevoerd in één jaar.

Natuurbeleving en gezondheid centraal

Het ogenschijnlijk onaantrekkelijk bestaande gebouw biedt veel kansen. Het interieur is meer open en het groen van het Gimbornhof loopt via grote openingen door tot in het hart van het gebouw. Naast de open structuur aan de binnenkant heeft ook de buitenkant met het isoleren van de gevel een nieuw uiterlijk gekregen. Dankzij de combinatie van een donkere plint met wit stucwerk heeft de gevel een moderne, kwalitatieve uitstraling. De twee entrees aan de voorzijde worden geflankeerd twee groene gevels. De inrichting van het speelplein, ontworpen door Studio Nico Wissing, gaat volop ruimte bieden voor natuurlijk spelen. Beide organisaties die het gebouw gaan gebruiken, de school en kinderopvang Lotus, behouden hun eigen identiteit. Het eigen karakter, de huiselijke sfeer en de binding met de natuur bij kinderopvang Lotus blijven bestaan.

Bewegend leren

De Sterrenschool onderscheidt zich op de manier waarop zij onderwijs geven. Door de oude gymzaal te koppelen aan de ontmoetingsruimte, is een nieuwe vorm van beweegonderwijs mogelijk. Bewegen blijft in het gebouw niet beperkt tot gymles op gezette tijden. De klimtrap staat centraal in het gebouw en verbindt de ontmoetingsruimte op de begane grond met de ateliers op de verdieping. Klim- en zwaaielementen zijn er in het hele gebouw, wat kinderen stimuleert om veel te bewegen.

Denken in scenario’s

Het ontwerp en de uitvoering van de transformatie zijn binnen budget uitgevoerd in één jaar. Dit was mogelijk dankzij een actieve en flexibele houding van alle betrokkenen tijdens het proces. Door in de eerste fase van het ontwerpproces vier scenario’s voor de indeling van het gebouw te presenteren, kon in overleg met de opdrachtgever en de gebruikers een passende koers worden bepaald. In nauwe samenwerking met Koenders Totaalbouw is het plan voor het op een betaalbare wijze van de gevel én het verbeteren van de uitstraling gemaakt. Door slimme aanpassingen op de bestaande structuur verandert het gebouw nu in een eigentijdse huisvesting voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking tussen de verschillende partners van het bouwteam bestaande uit: Factor Architecten (architectuur), IA Groep (adviseur installatietechniek en constructie), Studio Nico Wissing (landschap), Koenders Totaalbouw (hoofdaannemer) en Pola (installatietechniek). Het projectmanagement is in handen van M3V en draaijer+partners. Het kindcentrum is volgens planning voor aanvang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.

Foto’s door: Factor architecten en ASM playce