In het Pelkpark, middenin de Pelkwijk in Winterswijk, realiseerden we een nieuw gebouw voor twee basisscholen, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een sporthal die ook door een muziekvereniging wordt gebruikt. Het gebouw staat midden in het park en dus zijn alle gevels voorgevels. In het midden van het gebouw liggen de sporthal en het speellokaal voor de kleinste kinderen. Hieromheen is een gang gelegd, die alle gebruikers met elkaar verbindt. In beide school-delen verbreedt de gang zich tot een aula.

Stevig en speels

Een baksteengevel, gemetseld uit verschillende diktes baksteen van lokale steenfabriek Daas, omhelst het hele gebouw. Deze stevige gevel kent een speelse variatie van verschillende openingen. De baksteen gevel wordt omlijnd door een betonnen kroonlijst. Plaatselijk, bij bijzondere ruimtes en bij de entrees van verschillende gebruikers zijn grotere openingen in de gevel gelaten, waar de betonnen lijst omheen beweegt. Aan de kant van de speelruimte en de hoofdentree van de sporthal opent de gevel zich en is er vrij zicht vanuit de zaal naar het park.

Ronde hoeken

De ronde hoeken van het gebouw zorgen dat de gevel in vloeiende lijnen doorloopt, maar maken ook dat de buitenruimte rondom mooi doorloopt. Samen met de gemeente, de scholen, buurtbewoners en bureau We Love The City is de buitenruimte en de aansluiting bij het Pelkpark vormgegeven. Ook met andere adviseurs is integraal samengewerkt. Met Factor Architecten als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, zijn de installatietechniek en de constructies verzorgd door onze collega’s binnen IA Groep.

Foto’s: Straxs, Factor Architecten, Gerben Olthof