In Terwolde zijn de oude dorpsschool waarin het dorpshuis is gehuisvest en de gymzaal samengebracht. Een uitbreiding met daarin onder andere de basisschool verbind de twee bestaande gebouwen. Het resultaat van de samensmelting: één MFA met een gezamenlijk hart. De donkerrode baksteen, de gevelopeningen met een combinatie van witte kaders en donkere ramen en de hoogte maken dat bestaand en nieuw leesbaar zijn als één geheel. Ook is het MFA in architectuur verwant met haar omgeving.

Hart midden in het gebouw

Het hart bevindt zich midden in het gebouw en is voorzien van diverse ruimten die multifunctioneel inzetbaar zijn. De hoofdentree is gesitueerd aan de Vaassenseweg en leidt er direct naartoe. Het hart van het complex heeft een open karakter. Grote puien verbinden de aangrenzende speelruimte en de overige functies met het hart. Het open karakter bevordert het onderlinge contact en onderstreept het multifunctionele karakter.

Duidelijke route voor kinderen

De bij ontwerp is veel aandacht besteed aan de wijze waarop een kind ruimten ervaart. Vanuit de entree is een duidelijk route te volgen door het gebouw. De duidelijke structuur is voor kinderen herkenbaar. De speelruimte voor de oudere kinderen is ruim opgezet, open en uitdagend. Voor de kleinsten, in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar, is er een fijne speelplek met een intiem karakter.

MFA voor Terwolde

In deze multifunctionele accommodatie zijn basisschool De Bongerd, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal gevestigd. Ook vervult de accommodatie de rol van dorpshuis en hebben diverse verenigingen er hun onderkomen. De toekomstige gebruikers hebben op diverse manieren op verschillende momenten in het ontwerpproces kunnen aangeven wat hun wensen zijn. MFA Terwolde vervult een belangrijke rol in het dorp.

Foto’s: Factor Architecten