Vakantiepark Boomhiemke is gelegen aan de rand van de duinen op van Ameland. De afgelopen jaren zijn er reeds veel nieuwe woningen ontwikkeld op het vakantiepark. In opdracht van Roompot heeft Factor Architecten de laatste acht woningen ontwikkeld en daarmee is het volledige park ingevuld.

De wens was om meer diversiteit toe te voegen aan het bestaande vakantiepark. Door grotere kavels te realiseren ontstond de mogelijkheid om niet alleen woningen voor 4 personen te realiseren maar ook voor 8 personen. Ondanks dat de woningen groter zijn, zorgt dit er voor dat er meer ruimte is ontstaan voor een goede landschappelijke inbedding.

De landschappelijk structuur van het park zoekt aansluiting bij het omliggende duinlandschap. Bij de ontwikkeling van deze laatste woningen is hierbij aansluiting gezocht, het park dient zijn open landschappelijke karakter te behouden. Om toch voor voldoende privacy te zorgen rond de woningen zijn er diverse keerwanden gerealiseerd waar tegen het duinlandschap omhoog loopt. Hierdoor ontstaat er meer glooiing in het landschap en kan het groen beter worden ervaren.

 

Fotografie: Roompot