In opdracht van Vitens maakte Factor Architecten het ontwerp voor een uitbreiding van het drinkwaterproductiebedrijf in Culemborg. Het nieuwe gebouw omvat een nieuwe onthardingsinstallatie, een extra stap in het waterproductieproces op deze locatie. Het bijzondere gebouw ontwierp Factor Architecten in een intensief traject samen met direct omwonenden. Het gebouw is daarbij onderdeel van een integraal plan door ingenieursbureau IA Groep, waarin alle aspecten van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, tot bouwtechniek, constructie, architectuur, ecologie en terreininrichting meegenomen zijn. Het project is gerealiseerd door bouwcombinatie ADSBESIX.

Samen met de buurt ontworpen

Met een heldere set uitgangspunten gingen de ontwerpers het gesprek met buurtbewoners aan. Waar afmetingen en positie van het gebouw vast waren gesteld in de gemeentelijke kaders, konden aan de hand van uiteenlopende voorbeelden voorkeuren worden uitgesproken voor vormentaal, materiaalgebruik maar bijvoorbeeld ook terreininrichting en ecologische aspecten. Resultaat was een set van voorkeuren. Op basis daarvan ontwierp Factor een drietal varianten waarin de uitspraken van de omwonenden over wat zij wél, maar ook wat zij níet passend vonden een plek kregen. Bij ieder van de varianten zorgden de architecten dat deze ook praktisch uitvoerbaar was: de onthardingsinstallaties moest er immers wel in passen. Op basis van de uiteenlopende wensen die uit deze varianten stroomden, is door Factor Architecten één samenhangend ontwerp gemaakt voor het gebouw.

Vriendelijke inpassing

De prominente locatie aan de rand van de kavel, tegen een ecologische woonwijk, vraagt om een uitbreiding die met zorg is ontworpen. In het gehele traject is het zoveel mogelijk reduceren van het gebouw om de installaties heen een uitgangspunt geweest. Door delen weg te drukken, te laten wijken én af te ronden, ontstaat er een zachte overgang tussen het bestaande waterzuiveringsgebouw én de naastliggende ecologische woonwijk. De nieuwbouw is uitgesproken in verschijningsvorm, maar past desondanks naadloos naast het iconische bestaande gebouw zonder deze te overschreeuwen.

Factor Architecten ontwierp in dit project de architectuur, inclusief de integratie van ecologie en cultuurhistorie in het gebouw- en terreinontwerp. Het haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Adviesbureau Haver Droeze. Integraal projectmanagement, werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en constructief ontwerp: IA Groep. Ondersteuning participatieproces: Bureau voor GebiedscommunicatieSAB Adviseurs begeleidde de ecologische onderzoeken en verzorgde de ruimtelijke onderbouwing voor de omgevingsvergunning.