Watertoren De Meije ligt ten noordwesten van Woerden. Het is een van de laatste watertorens in eigendom van drinkwaterbedrijf Oasen. De toren is in de regio bekend onder de naam ‘Pietje Potlood’ of ‘Het Zoutvat’ en heeft sinds 2001 de status van rijksmonument. De watertoren werd gebouwd in 1931-1932 en is 58 meter hoog. In 1977 is hij gerestaureerd en werd wit geschilderd in plaats van het ‘oude’ grijs.

Om de watertoren op een goede manier voor de toekomst te kunnen behouden, overweegt Oasen de toren een nieuwe functie te geven. Factor Architecten voerde in samenwerking met Alba Concepts een ontwerpend onderzoek uit naar de kansen voor herbestemming. Het herbestemmen van watertorens vraagt vaak om forse bouwkundige ingrepen. Het is daarbij belangrijk om het monumentale karakteristieke exterieur en interieur waar mogelijk te behouden. Dit kan op gespannen voet staan met de ingrepen die nodig zijn voor de transformatie. Zo zitten er kenmerkende kleine raampjes in de strakke gevel, terwijl nieuwe functies mogelijk om meer daglicht vragen.

In de studie van Factor Architecten is gekeken naar een combinatie van diverse nieuwe functies, zoals een informatiecentrum over de omliggende natuurgebieden, een klimwand en ruimte voor bijeenkomsten en presentaties. Nieuwe raamopeningen en trappen zijn ingepast op een manier die recht doet aan de kenmerkende uitstraling van het gebouw.