Home2023-05-10T09:31:10+02:00

  Ons bureau

  In een veranderende wereld geeft Factor Architecten vorm aan de gebouwde leefomgeving. Wij helpen onze opdrachtgever gebouwen te bouwen die bijdragen aan het welzijn van de mens. Door krachten te bundelen en met oog voor de natuur, vinden we integrale oplossingen voor een klimaatbestendige, circulaire leefomgeving. Een veilige omgeving die voorziet in behoeften, stimuleert en verbindt.

  Benieuwd wat Factor Architecten voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

  Uw vraag centraal

  De architecten van Factor ontwerpen met de oren. We luisteren naar uw vraag en stellen die centraal. Zodat u het ontwerp krijgt dat bij uw bedrijf, organisatie of gezin past. Niet onze ontwerpstijl, maar uw smaak en wensen zijn leidend. Dat houdt ons werk afwisselend: ieder ontwerp ziet er anders uit.

  Biobased expertise

  In een wereld die aan veranderingen onderhevig is, stellen wij welzijn, veiligheid en natuur centraal. Daar waar mogelijk passen we materialen toe van herwinbare grondstoffen of afkomstig van recyclingsprocessen. Een met zorg vormgegeven en verfijnde toepassing van nieuwe en herbruikte materialen, geeft het gebouw karakter en esthetische kwaliteit.

  Circulair & modulair

  We ontwerpen gebouwen die niet alleen nu, maar ook in de toekomst waarde hebben. Bewezen is dat een gebouw met een flexibele structuur eenvoudig is aan te passen als er nieuwe wensen ontstaan. Door krachten te bundelen ontwikkelen we volledige modules die eenvoudig te plaatsen en verplaatsen zijn. Modulair bouwen is slim, snel, schoon en maximaal circulair.

  Samenwerken in de regio

  Factor Architecten is een maatschappelijk betrokken bedrijf. We dragen samen met onze partners bij aan kennisontwikkeling over de biobased materialen, modulair bouwen en ruimtelijke ontwikkeling. Met de onderwijsinstituten in de omgeving Arnhem, Nijmegen, Wageningen, delen we onze kennis.

  Betrokken in het hele proces

  Factor Architecten begeleidt desgewenst het hele ontwerp- en bouwproces. We kunnen de haalbaarheid van uw project onderzoeken, met u het ontwerp vormgeven, kosten en baten afwegen, en het ontwerp technisch uitwerken. Ook de begeleiding van de uitvoering en het opstellen van onderhoudsplannen kunnen wij voor u verzorgen.

  Internationale expertise

  Vanuit Duiven werkt Factor Architecten ook internationaal. We realiseren in samenwerking met Nederlandse en lokale partijen hoogwaardige vakantieresorts in heel Europa. En onze drijvende en amfibische woningen (woningen die drijven bij hoog water) zijn een oplossing voor Nederland en overstromingsgebieden elders.